Nhà xây dựng không phép liệu có được cấp giấy chứng nhận không?

Nhà ở được xây dựng trên đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


Năm 2001 tôi mua một miếng đất 103m2 (5mx20,6m) bằng giấy tay và tự làm nhà năm 2001. Miếng đất trên thuộc đất thổ vườn, khu dân cư, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM, chủ đất có sổ đỏ. Đến năm 2006 tôi làm thủ tục xin UBND huyện Hóc Môn cấp tạm số nhà và được cấp ngày 30-11-2006.

Nay tôi muốn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất được không? Nếu được thì trình tự thủ tục như thế nào? Rất mong được sự tư vấn. (Lê Phi Hùng (lph@…))

Chân thành cảm ơn.

Trả lời của luật sư Nguyễn Văn Hậu:

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, bạn cần liên hệ UBND huyện Hóc Môn để được hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ và nộp hồ sơ. UBND huyện Hóc Môn sẽ giải quyết hồ sơ của bạn theo trình tự qui định tại quyết định 54/2007/QĐ-UBND ngày 20-3-2007 của UBND TP.HCM như sau:

– Nhà ở phù hợp qui hoạch xây dựng nhưng chưa phù hợp về kiến trúc, trừ trường hợp không được cấp giấy chứng nhận theo qui định tại điều 5 của qui định này; cơ quan cấp giấy chứng nhận căn cứ điều 2 quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28-2-2005 của Thủ tướng Chính phủ để giải quyết cấp giấy chứng nhận, không công nhận phần diện tích nhà ở không phù hợp kiến trúc.

– Nhà ở có một phần diện tích không phù hợp qui hoạch xây dựng, nằm trong khu vực cấm xây dựng, vi phạm hành lang an toàn hạ tầng kỹ thuật đô thị, di tích lịch sử, văn hóa đă được xếp hạng, an ninh quốc phòng được qui định tại điểm b khoản 1 điều 5 của quy định này, chỉ công nhận và cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích nhà ở – đất ở phù hợp qui hoạch.

– Thời hạn giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải bổ túc hồ sơ, cơ quan cấp giấy chứng nhận chỉ được yêu cầu bổ túc hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Sau khi ký giấy chứng nhận, cơ quan cấp giấy chứng nhận lập phiếu chuyển sang cơ quan thuế quận-huyện để tính lệ phí trước bạ và nghĩa vụ tài chính (theo mẫu); trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được phiếu chuyển của cơ quan cấp giấy chứng nhận, cơ quan thuế quận-huyện xác định lệ phí trước bạ và nghĩa vụ tài chính mà người đề nghị cấp giấy chứng nhận phải nộp và gửi giấy báo thuế cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận, cơ quan cấp giấy chứng nhận và Kho bạc Nhà nước.

Khi giao trả giấy chứng nhận cho chủ sở hữu về nhà ở, cơ quan cấp giấy chứng nhận thu lại: giấy tờ xác nhận đă thực hiện xong các khoản nghĩa vụ tài chính phải nộp theo giấy báo thuế, biên nhận hồ sơ; hướng dẫn chủ sở hữu nhà ở nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận, kiểm tra lại các thông tin trên giấy chứng nhận và ký tên vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở.

Đối với hồ sơ chưa đủ hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể và nêu rõ lý do ngay khi nhận hồ sơ để cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận biết, bổ sung hồ sơ theo qui định hoặc ủy ban nhân dân quận-huyện phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do không giải quyết cấp giấy chứng nhận trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Lưu ý thêm với bạn về các trường hợp nhà ở – đất ở không được cấp giấy chứng nhận theo qui định tại khoản 1 điều 5 quyết định 54/2007/QĐ-UBND như sau:

a) Nhà ở – đất ở đă có quyết định hoặc thông báo giải tỏa, phá dỡ hoặc đă có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Nhà ở được xây dựng sau thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố qui hoạch, có toàn bộ diện tích không phù hợp qui hoạch; nằm trong khu vực cấm xây dựng; lấn chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật (giới hạn tĩnh không, giao thông đường sắt, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hành lang an toàn lưới điện, hành lang bảo vệ sông, kênh rạch, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác); di tích lịch sử, văn hóa đă được xếp hạng; an ninh quốc phòng

– Nhà ở được xây dựng trên đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc thuộc diện phải xác lập quyền sở hữu nhà nước theo qui định tại nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26-11-2003 của Quốc hội và nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2-4-2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

– Các trường hợp không thuộc diện được sở hữu nhà ở hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo qui định của pháp luật về nhà ở;

– Nhà ở – đất ở có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở mà chưa được giải quyết theo qui định của pháp luật;

– Nhà ở – đất ở mà Chính phủ Việt Nam và chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế có cam kết khác.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *