phong thủy căn hộ

Những yếu tố ngoại cảnh trong phong thủy nhà ở nên biết

Phía Đông Bắc có gò đồi là cát. Của cải dồi dào, con cháu hưng thịnh. Ngoại cảnh ngôi nhà là một trong những yếu